22.03.2017 tarihli Hacizli Menkul Mal Pazarlık Usülü ile Satış İlanı

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, listede 2nci maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallarının satışı 22.03.2017 tarihinde saat10.00'da pazarlık usülü ile satışa sunulacaktır.
Liste için tıklayınız.